Elizaran Lanbide Heziketa

ERDI-MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

ADMINISTRAZIO KUDEAKETAN TEKNIKARIA

Erdi-Mailako Administrazio Kudeaketa Zikloak 2000 ordu irauten ditu, derrigorrezko tutoretzapeko praktikak eta guzti.
Lortzen den titulazio ofiziala ADMINISTRAZIO KUDEAKETAN TEKNIKARIA da.
IKASKETA PLANA
 • Enpresa-komunikazioa eta bezeroen arreta
 • Salerosketako administrazio-eragiketak
 • Informazioaren informatika-tratamendua
 • Kontabilitate-teknika
 • Giza-baliabideetako administrazio-eragiketak
 • Ingelesa
 • Kontabilitate-dokumentazioaren tratamendua
 • Enpresa eta Administrazioa
 • Enpresa ikasgelan
 • Diru-zaintza kudeaketako eragiketa osagarriak
 • Lan-prestakuntza eta Orientabidea
 • Lantokiko Prestakuntza
 
GAITASUN PROFESIONALAK
 • Enpresaren informazio-zirkuituetako barne- edo kanpo-komunikazioak edo -dokumentuak bideratzeko.
 • Jasotako aginduak edo lortutako informazio abiapuntu izanik, dokumentuak eta komunikazioak lantzeko.
 • Komunikazioak eta dokumentuak sailkatzeko, erregistratzeko eta artxibatzeko, teknika egokien arabera eta enpresan ezarritako parametroen arabera.
 • Enpresaren operatiboari dagokion euskarri-dokumentazioa kontabilitate-mailan erregistratzeko.
 • Diruzaintzako administrzio-kudeaketak egiteko.
 • Enpresaren giza-baliabideen hautespen- eta prestakuntza-arloetako administrazio-kudeaketak egiteko.
 • Enpresaren lan-kudeaketaren arloan administrazio-laguntza emateko.
 • Merkataritza-jardueraren administrazio-kudeaketak egiteko.
 • Administrazioaren eta merkataritzaren esparruan bezeroari/erabiltzaileari arreta emateko jarduerak betetzeko.
SARTZEKO BALDINTZAK

Gainditua izan behar du:

 • DBH
 • Oinarrizko lanbide-titulua edo 2.BUP
 • Erdi mailarako sarbide-proba
LAN IRTEERAK
 • Administrari laguntzailea
 • Bulegoko laguntzailea
 • Kobrantza eta ordainketako administrari laguntzailea
 • Merkataritza-administraria
 • Pertsonalaren kudeaketako administrari laguntzailea
 • Herri-administrazioetako administrari laguntzailea
 • Harreragilea
 • Bezeroen arretako langilea
 • Diruzaintzako langilea
 • Ordainbideetako langilea