Elizaran Lanbide Heziketa

LEGE OHARRA

SARRERA

ELIZARAN LANBIDE HEZIKETAk Interneten eskaintzen duen webgunea hau erabiltzeko Baldintza Orokorrak ezartzen ditu documento honek. Webgune honetara sartu ahal izateko, erabiltzaileek aurrez klausula multzo honetan agertzen diren terminoak, balsintzak, jakinarazpenak, ohartarazpenak eta gainerako lege-oharrak irakurri eta onartu beharko dituzte ezinbestez webgune honetara doan sar daiteke, eta, ikusi ahal izateko, ez da beharrezkoa aurretik inolako harpidetzarik edo erregistrorik egitea. Eskuragarri egon daitezkeen beste webgune batzuetarako konexioak eta erabiltzaileek orri horiei eman diezaieketen erabilare, berriz, erabilerari buruzko honako Baldintza Orokor hauei eta webgune horiek eska ditzeketen baldintza espezifikoei atxikita daude. Debekatua dago berariaz baimendutakoa ez den beste edozein erabilera.

WEBGUNE HONEN TITULARRAREN IDENTITATEA
Hauek dira webgune honen arduradunaren identifikazio-datuak: ELIZARAN LANBIDE HEZIKETA, Kanpandegi kalea, 12 Donostia-San SebastiƔn (C.P. 20003).

ZERBITZU-EMAILEAREN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK
  1. Zerbitzuaren hornitzaile gisa, ELIZARAN LANBIDE HEZIKETA webgune honetan eskaintzen diren zerbitzuak ematera, erabiltzailearekin izan ditzakeen jakinarazpenen sekretua modu eraginkorrean bermatzera nahiz sor daitezken erreklamazioei erantzuna ematera behartuta dago. Web-orri honek ez ditu bisitarien datu pertsonalak jasotzen eta gordetzen, erabiltzaileak bere borondatez ematen ez baditu behintzat
  2. ELIZARAN LANBIDE HEZIKETAk bere gain du, edozein unetan eta aurretik jakinarazi beharrik gabe, webgunean agertzen den informazioa edo haren aurkerpena edo konfigurazioa aldatzeko eta eguneratzeko eskubidea. Dena dela, aldaketa horiek erabiltzaileei jakinarazten saiatuko da, ingurubarrek ahalbidetzen dutenean
  3. Webgunerako sarbidea eta bertako informazioa erabiltzeko modua webgunean sartzen den eta informazioa erabiltzen duen horren erantzukizun soila izango da. ELIZARAN LANBIDE HEZIKETAk ez du erantzukizunik izango informaziorako sarbide edo erabilera horregatik eratorritako edozein ondorioren, kalteren edo gainean, bere eskuduntzak zehatz-mehatz erabiliz bete behar dituen lege-xedapenak aplikatzetik eratorritako jarduera horietan izan ezik. ELIZARAN LANBIDE HEZIKETAk ez ditu bermatzen zuzenean edo zeharka eskainitako informazioa edo zerbitzuak, aplikagarriak diren legeen arabera eman beharrezkoak diren edo sozietatearen eta erabiltzailearen artean adostutako hitzarmenean espliztuki zehaztuta dauden bermeen kasuan izan ezik. ELIZARAN LANBIDE HEZIKETAk ez du bermatzen hirugarrenek emandako edukinik, ez eta emandako informazioaren egiatasuna, fidagarritasuna, xehetasuna, egokitasuna edo onura erabiltzaileek edo beste edozein pertsonak erabil dezaketen xederako.

ERABILTZAILEAREN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK
  1. Une oro, erabiltzaileak webgune honetan agertzen diren zerbitzuak legez erabili beharko ditu, indarrean dagoen legeriaren arabera, ELIZARAN LANBIDE HEZIKETAren jabetza intelektualeko eskubideak errespetatuz.
  2. Erabiltzaileak, ELIZARAN LANBIDE HEZIKETAk eskuragarri jartzen dizkion zerbitzuen bidez, ez du edukietan kalteak edo aldaketak eragin ditzakeen inolako ezer egingo,ez du webgunearen funtzionamendu zuzena oztopatuko, ez du inolako arazo teknikoki sortuko, ez ditu birus informatikoak izan ditzaketeen elementuak igorriko eta ez du webgune hau erabat edo partzialki kaltetuko, interferituko edo etengo, horrez gain, ez du beste erabiltzaile batzuen posta elektronikoa kontrolatuko edo aldatu.

WEBGUNEAREN ETA HAREN ZERBITZUEN FUNTZIONAMENDUAGATIK BERMEAK ETA ERANTZUKIZUNAK
  1. ELIZARAN LANBIDE HEZIKETAk ez du bermatzen webgune honen eta eskaintzen dituen zerbitzuan funtzionamenduaren eskuragarritasuna eta jarraitutasuna, beraz, ez du erantzukizunik webgunearen eta berorren zerbitzuen funtzionamenduaren eskuragarritasun, edo jarraitutasun, gabeziagatik erator daitezkeen edonolako kalte eta galeretan. Edonola ere, ELIZARAN LANBIDE HEZIKETAk ahalik eta ahaleginik handiena egingo du webgune hau etengabe eskuragarri izan dadin.
  2. ELIZARAN LANBIDE HEZIKETAk erabiltzaileentzat eskuragarri jartzen ditu datu pertsonalen pribatasunari eusteko sistemak, sistema horiek datuetarako sarbidea eragozten diete hirugarrenei. ELIZARAN LANBIDE HEZIKETAk emandako datu pertsonalen konfidentzialtasuna, eskuragarritasuna eta segurtasuna bermatzeko beharrezko segurtasun teknikoko eta antolaketako neurri guztiak ezarri ditu. Eta beraz, ELIZARAN LANBIDE HEZIKETA edozein erantzukizunetatik salbuetsita geratuko da ezagutza hori gertatuz gero sor daitezkeen kalte eta galeren kasuan.
  3. ELIZARAN LANBIDE HEZIKETAk arlo horretan segurtasuna bermatzeko beharrrezko neurri guztiak ezarri dituen arren, ez du kontrolatzen edota bermatzen web-orri honen edukietan birusik ez dagoenik, ez eta erabiltzailearen sistema informatikoan edo haren sistema informatikoan gordeta dauden dokumentu elektronikoetan eta fitxategietan (softwarean eta hardware) aldaketak eragin ditzakeen elementurik ez dagoenik ere. ELIZARAN LANBIDE HEZIKETAk ez du bere gain hartuko inolako erantzukizunik, edukietan egon daitezkeen birusek sistema informatikoan, dokumento elektronikoetan, fitxategietan, eta abarretan sortutako aldaketek eragindako edozein motatako kalte era gaieretan.
  4. ELIZARAN LANBIDE HEZIKETAk ez du bermatzen webgunerako sarretan edo edukietan akatsik ez dagoela. Horregatik, erabiltzaileak ELIZARAN LANBIDE HEZIKETA libratu egin du bertan nabigatzerakoan webguneak sor diezaiokeen edozein itxaropen faltsurekin, erabilerarekin edo fidagarritasunarekin lotura duen edozein erantzukizunetik.

JABETZA INTELEKTUALA

Webgune honen eduki guztiak jabetza industrial eta intelektualeko eskubideek babestuta daude, besteak beste, testuak, irudiak, soinua, fitxategiak, markak, logoak, koloreen konbinazioa edota edozein elementurena, bere egitura era diseinua, bertako materialak hautatzeko eta horiek aurkezteko modua, eta funtzionamendurako, sarrerarako eta erabilerarako beharrezkoak diren ordenagailu-programak, eta eskubide horiek ELIZARAN LANBIDE HEZIKETArenak dira, edota, hala dagokionean, berorren lizentzia-emaileenak, eta errespetatu egin behar ditu webgune honen erabiltzaileak. Webgune honetara sartzen den erabiltzaileak ezin ditu aurrez aipatutako elementuak kopiatu, aldatu, banatu, transmititu, erreproduzitu, argitaratu, laga edo saldu, ez eta lortutako informaziorik eratorritako produktu edo zerbitzu berriak sortu ere. Erabiltzeak erabilera pertsonalerako ,eta ez komertzialerako, edukiak ikustea eta kargatzea soilik izango du beimenduta. gainera, ezin izango die hirugarrenei edo beste erakunde batzuei luzatu. Erabat debekatuta dago erabiltzaileak webgune hau aldatzea eta bertako edukietan inolako eraginik izatea. ELIZARAN LANBIDE HEZIKETAk arretaz jokatuko du webgune honetako edukiak pornografikoak, xenofogoak, baztertzaileak, arrazistak eta difamatzaileak izan ez daitezen eta biolentzia bultza ez dezaten, Era berean, erabiltzaleentzat kaltegarria izan daitekeen edozein gorabehera eragozten saiatuko da.

ESTEKAK ETA LOTURAK

Ezin izango da beste edozein webgunetatik inolako loturarik ezarri atariarekin, ELIZARAN LANBIDE HEZIKETAk aurrez berariaz horretarako baimenik ematen ez badu. Web-orri honek ELIZARAN LANBIDE HEZIKETAk kudeatzen ez dituen beste atari edo webgune batzuetarako loturak edo estekak baditu, ELIZARAN LANBIDE HEZIKETAk jakinarazten du atari edo webgune horien gainean inolako kontrolik ez duela, eta ez dela bertako edukien erantzule. Webgune honek izan ditzakeen estekak, informazio-erreferentzia gisa soilik eskainitako dira, horietatik eskainitako edukien, jabeen, zerbitzuen edo produktuen gaineko inolako balioespenik egin gabe. Edonola ere, ELIZARAN LANBIDE HEZIKETAk ez du bere gain hartuko hirugarren horiek eskainitako zarbitzuei dagokien edozein erreklamazio edo eskaera.

APLIKAGARRIA DEN LEGERIA ETA JURISDIKZIOA

Erabilerarako eta nabigaziorako Baldintza Orokorrak ,nahiz erabiltzailearen eta ELIZARAN LANBIDE HEZIKETAaren arteko edozein harreman, Espainiako legeen mende egongo dira. Baldintza Orokor hauen edo bertako edukien ondorioz nahiz erabiltzailearen eta ELIZARAN LANBIDE HEZIKETAaren harremanaren ondorioz sor daitekeen edozer auzitarako, bi alderdiak dagozkien epaitegiek eta auzitegiek berariaz duten jurisdikzioaren eta eskuduntzaren mende egongo dira, izan dezaketen beste edozein eskumen espresuki baztertuz.