Administrazio Kudeaketan Teknikaria

 

Erdi-Mailako Administrazio Kudeaketa Zikloak 2000 ordu irauten ditu, derrigorrezko tutoretzapeko praktikak eta guzti.

Ikasketa Plana

 • Enpresa-komunikazioa eta bezeroen arreta
 • Salerosketako administrazio-eragiketak
 • Informazioaren informatika-tratamendua
 • Kontabilitate-teknika
 • Giza-baliabideetako administrazio-eragiketak
 • Ingelesa
 • Kontabilitate-dokumentazioaren tratamendua
 • Enpresa eta Administrazioa
 • Enpresa ikasgelan
 • Diru-zaintza kudeaketako eragiketa osagarriak
 • Lan-prestakuntza eta Orientabidea
 • Lantokiko Prestakuntza

Gaitasun Profesionalak

 • Enpresaren informazio-zirkuituetako barne- edo kanpo-komunikazioak edo -dokumentuak bideratzeko.
 • Jasotako aginduak edo lortutako informazio abiapuntu izanik, dokumentuak eta komunikazioak lantzeko.
 • Komunikazioak eta dokumentuak sailkatzeko, erregistratzeko eta artxibatzeko, teknika egokien arabera eta enpresan ezarritako parametroen arabera.
 • Enpresaren operatiboari dagokion euskarri-dokumentazioa kontabilitate-mailan erregistratzeko.
 • Diruzaintzako administrzio-kudeaketak egiteko.
 • Enpresaren giza-baliabideen hautespen- eta prestakuntza-arloetako administrazio-kudeaketak egiteko.
 • Enpresaren lan-kudeaketaren arloan administrazio-laguntza emateko.
 • Merkataritza-jardueraren administrazio-kudeaketak egiteko.
 • Administrazioaren eta merkataritzaren esparruan bezeroari/erabiltzaileari arreta emateko jarduerak betetzeko.

 

Sartzeko baldintzak

Gainditua izan behar du:

 • DBH
 • Oinarrizko lanbide-titulua edo 2.BUP
 • Erdi mailarako sarbide-proba

Titulazio Ofiziala

ADMINISTRAZIO KUDEAKETAN TEKNIKARIA

2 ikasturte osoak

2000 ordu

Lan irteerak

 • Administrari laguntzailea
 • Bulegoko laguntzailea
 • Kobrantza eta ordainketako administrari laguntzailea
 • Merkataritza-administraria
 • Pertsonalaren kudeaketako administrari laguntzailea
 • Herri-administrazioetako administrari laguntzailea
 • Harreragilea
 • Bezeroen arretako langilea
 • Diruzaintzako langilea
 • Ordainbideetako langilea

 

Informazio gehiago

943 422 427

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.